Bli Ambassadör

Underbara hem - Möbler, lampor, inredning, belysning ambassadörsprogram är likt ett affiliateprogram, det är gratis och låter medlemmar tjäna pengar genom länkbyten/länkplacering på deras hemsida. Försäljning som sker tack vare en ambassadörs länk till Underbarahem.se tjänar en procentsats av totalbeloppet. Standard provisionen är förnärvarande 5 procent, Varje medlem kan förhandla om procentsatsen.

För mer information,Vänligen kontakta oss.